Avgifter 2021


Besöksavgiften är 350:-/säsong.
(15 maj - fjärde lördagen i augusti).
Dagbesök/natt (3 fria tillfällen för medlemsbesök)
därefter 50:- per besök (max 350:-).


Avgiften kan betalas till områdesvärden, kassören eller direkt till
Pg 434 53-0 eller med S
wish  123–480 91 82.
Glöm inte att ange namn och adress. Besökare under 17 år betalar ingen avgift.


Medlemsavgift.

Medlemsavgiften är 500:-/år.Hyrstugor.

Solsport 4 bäddar + bäddsoffa

Medlem: 2400:-/vecka, 400:-/dygn.

Ej medlem: 3000:-/vecka, 500:-/dygn

Näckebo 4 bäddar + bäddsoffa

Medlem: 3000:-/vecka, 500:-/dygn.

Ej medlem: 3600:-/vecka, 600:-/dygn.
 

Eventuell besöksavgift tillkommer.
Städning ingår ej i priset
.

 

För hyrstugor gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m.vecka 33. 

Husvagnsplats inkl. el.

Medlem: 900:-/vecka, 150:-/dygn.

Ej medlem: 1800:-/vecka, 300:-/dygn.


För husvagnsplatser gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m.vecka 33

Husvagnsplats säsong.

Medlem: 5000:-. exkl. el.

Ej medlem: 8000:-. exkl. el.

Tillfälliga daggäster till boende.

Ingen avgift.