Avgifter 2022


Besöksavgiften är 100 kr per besök
eller 500 kr per säsong.
(15 maj - fjärde lördagen i augusti).

Enstaka dagbesök hos boende avgiftsfritt
därefter 100 kr per besök (max 500 kr).


Avgiften kan betalas till områdesvärden, kassören eller direkt till
Pg 434 53-0 eller med S
wish  123–480 91 82.
Glöm inte att ange namn och adress. Besökare under 17 år betalar ingen avgift.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1 000 kr per år.


Hyrstugor

Solsport 4 bäddar + bäddsoffa

Medlem:     3 000 kr per vecka, 500 kr per dygn.

Ej medlem: 3 500 kr per vecka, 600 kr per dygn.
 

Näckebo 4 bäddar + bäddsoffa

Medlem:     3 500 kr per vecka, 600 kr per dygn.

Ej medlem: 4 000 kr per vecka, 700 kr per dygn.


Besöksavgift tillkommer.
Städning ingår ej i priset
.

 

För hyrstugor gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m.vecka 33. 

Husvagnsplats inkl el
Medlem:       900 kr per vecka, 150 kr per dygn.

Ej medlem: 1800 kr per vecka, 300 kr per dygn.

Besöksavgift tillkommer.

För husvagnsplatser gäller 50% rabatt, t.o.m. vecka 24 och fr.o.m.vecka 33


Husvagnsplats säsong

Medlem:     5 000 kr, exkl. el.

Ej medlem: 8 000 kr, exkl. el.


 

Enstaka dagbesök hos boende avgiftsfritt.