Bli medlem

För att kunna bli medlem skall området ha besökts under minst tre år och du bör även ha varit med på några av våra arbetsdagar så att vi lärt känna varandra.

Referenser till någon medlem skall lämnas med ansökan.

Som medlem kan du påverka vårt område vid medlemsmöterna, men du har även ansvar att deltaga på arbetsdagarna för att sköta området.

Vi välkomnar par och familjer till vårt område.
Män utan kvinnligt sällskap är inte välkomna.

Ansökan om medlemskap (PDF)