Larmnummer

112

Västergårdsvägen 101
Bohus-Björkö
Nudistföreningen
Koordinater
57,735117  11,692436

Sjukvårdsrådgivningen
1177

Giftinformationscentralen
112 och begär giftinformation
010-456 6700 i mindre brådskande fall

Läkemedelsupplysningen
0771 – 46 70 10 vardagar 08.00–18.00

Polisen vid icke akuta ärenden
114 14

Färjan
0771 – 65 65 65