Välkommen till Göteborgs Friluftsförening

GFF är en ideell, demokratisk förening, politiskt och religiöst obunden.

Föreningen vill främja: Friluftsliv med gemensamt sol- och nakenbad för hela familjen. Ett otvunget umgänge mellan människor av olika kön och ålder.

Gemensam skötsel av vårt naturistområde på Björkö. Mycket av skötseln gör vi på våra arbetsdagar.

Föreningen bildades 1936 och området inköptes 1938.

Från början hette föreningen Göteborgs Nudistförening. Nuvarande namn antogs 1964.

Vi välkomnar par och familjer till vårt område. Män utan kvinnligt sällskap eller anknytning till medlem i föreningen är inte välkomna.

Föreningen bildades 1936 och så här började det.