Strandlinjen

Föreningens långa strandlinje ger tillfälle för många sköna bad.

Foto: Peter Fridlund. Redigering: Ove Schröder

<
=