Föreningens långa strandlinje ger tillfälle för många sköna bad

Foto: Peter Fridlund. Redigering: Ove Schröder